Vad är NPF?

NPF betyder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som ADHD, Autism, Språkstörning etc. Eftersom många symtom på diagnoser kan gränsa till varandra har det blivit mer vanligt att nämna just NPF istället för specifika diagnoser. Därför arbetar jag övergripande utifrån NPF och de olika svårigheter som kan komma med en NPF-diagnos.

Vilka NPF-diagnoser finns det?

Det finns ganska många diagnoser som samlas under paraplyet NPF. Men det går att säga att ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Språkstörning, Tourettes syndrom och ocd är de vanligaste diagnoserna. Sen finns det nästan lika många kombinationer och svårigheter inom varje diagnos som det finns individer med diagnoserna.

dsc_8892

Varför är det viktigt att utgå från NPF och inte de specifika diagnoserna?

Jag arbetar utifrån att varje individ är unik, att de inte är sin diagnos. De lever med svårigheter som vi ska anpassa bort. Därför är det viktigare att titta på svårigheterna och inte bara diagnosen. Att få en diagnos kan vara en hjälp i att få veta åt vilket håll båten styr men sen är det individuellt hur vädret är på resan dit. Det är ibland så att personer med ADHD också kan ha olika svårigheter som är karakteristiska för Autism men inte uppfyller alla kriterier för Autism. Det kan ändå vara viktigt att förstå dessa svårigheter och arbeta utifrån dem. På samma sätt som barn kan ha svårigheter utan att få en diagnos på papperet, det är inte när diagnosen är fastställd som barnet är i behov av stöd utan när behovet uppstår. Ett barn med ADHD har alltså ADHD även innan diagnosen skrivs in i journalen. Därför tycker jag att det är viktigt att jobba utifrån individens behov istället för diagnosens titel.